REGISTRATION IS NOW OPEN/ ILMOITTAUTUMINEN ON NYT AUKI : https://goo.gl/forms/QX5GH8pX1MZyXs8D2

Scroll down for description in Finnish —————————————————

We are excited to invite you to the Finnish Public Speaking Championships – Puheen pitämisen SM-kilpailut 2016, held both in English and Finnish! Competition is hosted by UTU Debating Club with the help of Finnish Debating Association, and follows the format used at the World Universities Debating Championships. The event takes place in Turku at 7-8 October, at the same time with the FINDA Debate Academy.

As mentioned, FINDA Debate Academy is held during the same weekend in Turku (8-9/10); ideally you can combine the two events and have a weekend full of fun and learning, with an affordable price.

What is public speaking
You will get a topic for discussion. This will be a fairly open topic, and will leave room for creativity in your speech. The speech does not have to be argumentative by style. You may choose to persuade the audience of something with your arguments, but you may also give a speech that is inspiring, funny, poetic, or just interesting and entertaining in any other way.

The Championships
The event will follow the public speaking format adopted by the World Universities Debating Championships, which is also quite widespread among university debaters. The maximum duration of each speech is 5 minutes and the preparation time 10 minutes (during the two previous speakers’ speeches).

For the first time ever, the championships will feature two separate categories: Finnish and English language categories, enabling the vast majority of students -and anyone interested – to participate. A participant can compete in both language categories if they wish to.

Who can participate?

Competition is especially for university students, yet anyone interested in public speaking is welcome to join. Event is a fun learning opportunity for both debaters and non-debaters!

The top ranked speakers of each category will proceed to the final round, held on Saturday evening.

Schedule
Friday 07/10: Qualifiers for participants from Turku
Saturday 08/10: Qualifiers for other participants
Saturday 08/10 (evening): Finals

Registration Fee
We have decided to have a symbolic registration fee which covers the basic costs and empowers everyone to be part of this amazing event. Moreover, all participants will receive a certificate and an amazing patch as memorabilia!

One Language Category: 5 euro
Two Language Categories: 8euro


Olemme innostuneita voidessamme kutsua sinut puheen pitämisen SM-kilpailuihin 2016, jotka pidetään sekä englanniksi että suomeksi! Kilpailut järjestää Turun väittelyseura, ”UTU Debating Club”, Suomen väittely-yhdistyksen, ”Finnish Debating Association (FINDA)” avustuksella. Kilpailut noudattavat World Universities Debating Championships formaattia. Tapahtuma järjestetään Turussa 7.-8.10.2016.

Samana viikonloppuna järjestetään myös FINDA-väittelyakatemia, eli 8.-9.10. Tapahtuma on englanninkielinen. Osallistuminen sekä SM-kilpailuihin että väittelyakatemiaan on paitsi mahdollista myös suositeltavaa! Edulliseen hintaan (katso alhaalta) saat viikonlopullisen hauskaa tekemistä ja oppimista.

Mitä on puheen pitäminen
Saat valmiin puheenaiheen. Aiheet ovat melko avoimia ja puhujalle jää paljon tilaa olla luova puheessaan. Puheen ei tarvitse olla argumentatiivinen tyyliltään. Voit toki myös saada yleisön puolellesi uskottavilla argumenteilla, mutta puhe voi yhtä lailla olla myös inspiroiva, hauska, runollinen, tai muuten vain kiinnostava tai viihdyttävä.

SM-kilpailut
Tapahtumassa käytetään puheen pitämisen World Universities Debating Championships -formaattia, joka on laajalle levinnyt yliopistoväittelijöiden keskuudessa. Jokaisen puheen maksimipituus on 5 minuuttia ja valmistautumisaika 10 minuuttia (kahden edellisen puhujan aikana).
Ensimmäistä kertaa kilpailu on kaksikielinen: suomen- ja englannin kielen kategoriat ovat erikseen, mikä mahdollistaa lähes jokaisen opiskelijan – ja jokaisen kiinnostuneen -osallistumisen. Osallistujat voivat halutessaan osallistua kumpaankin kategoriaan.

Kuka voi osallistua?

Kilpailu on tarkoitettu erityisesti yliopisto-opiskelijoille, kuitenkin kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Tapahtuma tarjoaa hauskoja oppimiskokemuksia sekä väittelijöille että ei-väittelijöille!

Paremmuusjärjestyksessä korkeimmalle asetetut puhujat kummastakin kategoriasta pääsevät finaaliin, joka pidetään lauantai-iltana.

Alustava aikataulu
Perjantai 07.10: Alkuerä turkulaisille
Lauantai 08.10: Alkuerä muille osallistujille
Lauantai 08.10 (ilta): finaalit

Rekisteröintimaksu
Olemme päättäneet pyytää nimellistä maksua, joka kattaa järjestämiskulut ja mahdollistaa jokaisen osaanoton tähän hienoon tapahtumaan. Lisäksi kaikki osallistujat saavat upean haalarimerkin muistoksi!

Yhden kielen kategoria: 5 euroa
Kahden kielen kategoria: 8 euroa

REGISTRATION IS NOW OPEN/ ILMOITTAUTUMINEN ON NYT AUKI : https://goo.gl/forms/QX5GH8pX1MZyXs8D2